DRPP
Klein maar zonder grenzen

ONZE CASES

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld.

Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld.

Contacteer ons

De erfbelasting

De erfbelasting, vroeger de successierechten, is een belasting op erfenissen. Deze materie is niet langer een federale bevoegdheid maar wordt ...

Lees meer

Nieuw erfrecht – deel 2

De grote lijnen van de vernieuwingen werden weergegeven in het eerste artikel.

Sommige onderdelen worden hier verder belicht.

Het inbrengen ...

Lees meer

Het belang van tegensprekelijke vaststellingen bij beweerde schade


Probleemstelling: Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden heeft de aannemer schade toegebracht. Kan ik onmiddellijk overgaan tot herstelling van deze ...

Lees meer

Moet de patiënt ingelicht worden bij het begaan van een medische fout?

De tijdsgeest in aangelegenheden waar fouten begaan worden, is aan het evolueren, niet snel maar wel gestaag.

Nadat de wetgever ...

Lees meer

De krakerswet in voege sinds 16 november 2017

1. Enkele ophefmakende voorvallen van enkele maanden geleden hebben duidelijk gemaakt dat het tot dan niet gemakkelijk was om een ...

Lees meer

Planschadevergoeding

1. Planschade ontstaat doordat de overheid het gebruik van de grond een bepaalde bestemming oplegt. De grond wordt niet onteigend ...

Lees meer