DRPP
Klein maar zonder grenzen

ONZE CASES

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld.

Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld.

Contacteer ons

Buren

1.Onze open ruimte wordt steeds kleiner, we wonen steeds dichter bij elkaar, steeds meer in appartementen, elke centimeter begint ...

Lees meer

Grotere transparantie voor de beleggers

1.Onder impuls van Europa zijn er een reeks van regels tot stand gekomen na de rampzalige gebeurtenissen in 2008 ...

Lees meer

De erfbelasting

De erfbelasting, vroeger de successierechten, is een belasting op erfenissen. Deze materie is niet langer een federale bevoegdheid maar wordt ...

Lees meer

Nieuw erfrecht – deel 2

De grote lijnen van de vernieuwingen werden weergegeven in het eerste artikel.

Sommige onderdelen worden hier verder belicht.

Het inbrengen ...

Lees meer

Het belang van tegensprekelijke vaststellingen bij beweerde schade


Probleemstelling: Tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden heeft de aannemer schade toegebracht. Kan ik onmiddellijk overgaan tot herstelling van deze ...

Lees meer

Moet de patiënt ingelicht worden bij het begaan van een medische fout?

De tijdsgeest in aangelegenheden waar fouten begaan worden, is aan het evolueren, niet snel maar wel gestaag.

Nadat de wetgever ...

Lees meer