DRPP
Klein maar zonder grenzen

Contact en raadpleging

Gewone afspraak op het kantoor met een advocaat. Ga naar contact.

Voorafgaande mededeling van uw probleem via e-mail (eventueel met documenten) bevordert een snelle en accurate behandeling.

Eerste advies Contacteer ons

Online dossier

Een snelle advisering zonder verplaatsing is mogelijk. We vragen dat U eerst uw gegevens noteert en het verzoek tot advies nauwkeurig omschrijft. Klik in.

U kunt uw gegevens en dossier zelf meteen samenstellen, hetgeen de kosten drukt.

 

Online dossier samenstellen

Contracten bestellen

Enkele overeenkomsten kunnen gedownload worden mits enige forfaitaire vergoeding.

De overeenkomsten kunnen natuurlijk ook op maat gemaakt worden.

Lijst

Uw advocaat als coach

Om de toegankelijkheid optimaal te garanderen hebben wij vormen van bijstand uitgewerkt waar onze tussenkomsten zich beperken tot het meest noodzakelijke. Er worden aan de cliënt dan richtlijnen aangeboden met betrekking tot hetgeen hij/zij zelf zou kunnen doen. Deze wens kan meteen kenbaar gemaakt worden bij de eerste contacten.

CASE STUDIES PRIVAAT RECHT

Over zonevreemde woningen

1. Tot nader orde worden Vlamingen nog steeds geboren met een baksteen in de maag. Heel wat eigenaars kopen een ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

Patiëntenrechten

Artikel 8, §1 Wet Patiëntenrechten bepaalt dat de patiënt het recht heeft om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen ...

Lees meer
Kimberley CABO Advocaat

Lastgeving

Probleemstelling: Mijn broer/zus verkeert in de onmogelijkheid om het beheer van zijn/haar vermogen zelf waar te nemen en ...

Lees meer
Kimberley CABO Advocaat

Onderzoeksplicht bij de aankoop van een tweedehandswagen

Probleemstelling: ik ben een professionele koper/verkoper van (tweedehands)auto’s en wens een tweedehandswagen te kopen met het oog op ...

Lees meer
Jonas VAN DEN NOORTGATE Advocaat

Wet Breyne

Probleemstelling: ik wens een privéwoning te bouwen/mijn bestaande privéwoning te verbouwen. Welke bescherming kan ik als consument genieten?  ...

Lees meer
Jonas VAN DEN NOORTGATE Advocaat

Onderhandse verkoopovereenkomsten

1. In ons recht worden overeenkomsten tot overdracht van een onroerend goed strikt geregeld. Dit is logisch gezien de impact ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

Beperking van beslag

1. Door de wet van 14 juni 2004 betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de ononverdraagbaarheid van de bedragen waarvan ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

Alimentatiegelden voor kinderen

1.  De wet van 19 maart 2010 heeft als doel een grotere transparantie en objectivering tot stand te brengen ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

Erelonen en kosten van de advocaat

1. Op 21 april 2007 kwam er de “Wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten”. Wat betreft de ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

Beroep tegen een stedenbouwkundige vergunning van een buur


Probleemstelling: ik word geconfronteerd met een aanplakking van (een aanvraag tot) stedenbouwkundige vergunning van mijn buurman, waarmee ik het absoluut ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

VOORBEELDVRAGEN

  1. Samenwonen en tontine. Mijn partner en ik wonen al 7 jaar samen. 4 jaar geleden hebben we samen ... Lees meer
  2. Huwelijkscontract - scheiding van goederen. Wij huwden samen een 10 tal jaar geleden met een contract van scheiding van goederen ... Lees meer
  3. Het beheer van het vermogen van vader na overlijden moeder. Moeder is enkele jaren geleden overleden en sindsdien is vader sterk achteruitgegaan, maar wil dit ... Lees meer
  4. Schade aan ons huis en verzekering. In ons huis ondergaan wij sinds enige maanden toenemende waterschade. Dit is er gekomen nadat ... Lees meer

EERSTE ADVIES

Bescherming van het individu
Bescherming tegen problemen met de overheid
Eigendommen
Bescherming van het werk
Ongevallen
Bescherming intellectueel eigendom
Ondersteuning KMO en economisch leven