DRPP
Klein maar zonder grenzen

BESTELLING

Het is mogelijk om contracten te downloaden mits enige vergoeding. De contracten zijn zelf opgemaakt, gegroeid vanuit ervaring, en op basis van andere modellen.
Het verzamelen en afwerken ervan is momenteel nog in de opbouwfase, zodat voorlopig maar een beperkt aantal ter beschikking staan, en de betaalmodule dient verder uitgewerkt te worden. U kunt evenwel elk type van juridische overeenkomst aanvragen. Ook algemene voorwaarden voor een overeenkomst of factuurvoorwaarden. In handel zijn ze zeer belangrijk en kennis van hun exacte werking brengt U een grote stap verder.

Contacteer ons

Titel
Omschrijving
Prijs
Titel
Aannemingscontract
Omschrijving
Dit betreft een contract tussen een opdrachtgever van aannemingswerken en de aannemer.
Prijs
€25,00
Kopen
Titel
Overeenkomst overdracht van aandelen in een BVBA
Omschrijving
Dit betreft een basisovereenkomst tot overdracht van aandelen in een BVBA met de meest gangbare …
Prijs
€50,00
Kopen
Titel
Akte van borgstelling
Omschrijving
Dit is een basisovereenkomst inzake borgstelling die kan gehanteerd worden bij andere overeenkomsten. Voor een …
Prijs
€50,00
Kopen
Titel
Overeenkomst overdracht handelsfonds
Omschrijving
Deze overeenkomst kan gehanteerd worden voor de overdracht van een handelsfonds. Het is vooral van …
Prijs
€90,00
Kopen
Titel
Handelsagentuurovereenkomst
Omschrijving
Dit betreft een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de …
Prijs
€75,00
Kopen
Titel
Algemene voorwaarden Consument aanneming van werken
Omschrijving
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van de …
Prijs
€75,00
Kopen