DRPP
Klein maar zonder grenzen

Advies en bijstand

Als jurist kunnen we voor elke onderneming deelopdrachten vervullen (bijstand nieuw startend bedrijf, contracten opmaken, confilicten, begeleiding bij elke discussie/onderhandeling met juridische impact,...).

Het kantoor beschikt over zeer aanzienlijke data (zeer uitgebreide bibliotheek, diverse elektronische juridische databanken en decennia ervaring).

Eerste advies Contacteer ons

Online consultatie

Het zal U weldra mogelijk zijn om een online-dossier samen te stellen en verder zelf te kunnen opvolgen. Het is vooral bedoeld voor vragen tot advies inzake recht, inzake prognose reactie rechtbank, inzake strategie voor oplossing van een conflictsituatie of tot het bekomen van een rechtmatig doel.

Voor meer langdurige projecten, blijft het aangewezen via de gewone dossiers te werken. Ook deze zijn elektronisch en kunnen op uitdrukkelijk verzoek eveneens daar opgevolgd worden.

Online dossier aanmaken

Webcam consultatie

Gezien tijd beter optimaal benut wordt, doen wij ook consultaties via Webcam. Stuur ons uw probleemstelling door en we plannen een afspraak in.

Contacteer ons

Contracten

Er kunnen een reeks aan beroepsmatige contracten gedownload worden. Elke situatie is echter verschillend zodat op basis van Uw gegevens en wensen de contracten op maat kunnen gemaakt worden.

Lijst

Advocaat detacheren

Advocaten kunnen nu ook gedetacheerd worden om gedurende enige tijd in een onderneming actief te zijn. In een eerste fase betekent dit voor ons vooral een actieve bijstand "remote".

CASE STUDIES ONDERNEMINGSRECHT

Rechten van de aandeelhouder

Probleemstelling: Ik ben aandeelhouder in een vennootschap en meen dat er één en ander schort binnen de vennootschap. Ik kaart ...

Lees meer
Kimberley CABO Advocaat

Niet-concurrentiebeding

Probleemstelling: Ik ga een overeenkomst aan en wil daarbij mijn knowhow, cliënteel, personeel, investering, enz. beschermen zodat mijn wederpartij hier ...

Lees meer
Jonas VAN DEN NOORTGATE Advocaat

De wet op de continuïteit van de onderneming

1. In het licht van de financiële crisis is op 1 april 2009 een wet in werking getreden afwijkend van ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

De afschaffing van effecten aan toonder

1. Met ingang van 1 januari 2008 zal er geen uitgifte meer mogelijk zijn van aandelen aan toonder: nieuwe effecten ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

De bescherming van domeinnamen

1. Domeinnamen zijn de adressen van internetpagina’s. Dat domeinnamen en het systeem daarrond een zeer groot belang hebben verworven ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

De bescherming van journalistieke bronnen

1. Een journalist verzamelt, produceert of verspreidt informatie, nieuws… Hij verkrijgt deze informatie via personen die interessante dingen te vertellen ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

Protesteren van facturen en factuurvoorwaarden

De verplichting een onjuiste factuur te protesteren is een gevolg van de positieve betekenis die tussen handelaren aan het stilzwijgen ...

Lees meer
Roland DE ROUCK Advocaat

Fiscale regularisatie

Op 1 augustus 2016 is de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale regularisatie en sociale regularisatie in ...

Lees meer
Kimberley CABO Advocaat

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer

Probleemstelling: het is een veel voorkomend probleem. U hebt als onderaannemer werken uitgevoerd op een bouwwerf, maar de hoofdaannemer(d ...

Lees meer
Jonas VAN DEN NOORTGATE Advocaat

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht

Overmacht algemeen 

Overmacht is een plotse onvoorzienbare gebeurtenis, volledig onafhankelijk van de wil van de partij die zich erop beroept ...

Lees meer
x x

EERSTE ADVIES

Bescherming van het individu
Bescherming tegen problemen met de overheid
Eigendommen
Bescherming van het werk
Ongevallen
Bescherming intellectueel eigendom
Ondersteuning KMO en economisch leven