DRPP
Klein maar zonder grenzen

Jonas VAN DEN NOORTGATE

Advocaat aan de Balie te Dendermonde sinds 01.10.2013.

Mr. Van Den Noortgate studeerde af aan de Universiteit Gent in 2013 met als specialisatie economisch- en financieel recht.

Mr. Van Den Noortgate is tevens master-na-master aan de Katholieke Universiteit Leuven in het intellectuele eigendomsrecht en het ICT-recht.
Hij heeft een zeer sterke ervaring en kennis inzake aannemingsrecht, en heeft een bijzondere interesse in vennootschaps- en fiscaal recht.

OPLEIDING

  • 2011 - 2013: Universiteit Gent Master in de Rechten – Afstudeerrichting economisch en financieel recht
  • 2016 – 2018: Katholieke Universiteit Leuven – Master na Master in het Intellectuele eigendomsrecht en ICT-recht

VOORKEURSMATERIES

  • Aannemings – en Bouwrecht
  • Handelsrecht
  • Intellectuele rechten en ICT
  • vennootschappen
  • fiscaal recht

CASES VAN JONAS VAN DEN NOORTGATE

Het belang van tijdig factureren

Aannemers en zelfstandige dienstverleners in het algemeen zijn voornamelijk bedreven in het uitvoeren van hun dagdagelijkse taken ten behoeve van …

Lees meer
Fouten in jaarrekening en fiscus

Een debet rekening-courant impliceert in principe dat een zaakvoerder een bepaalde geldsom (overeenstemmend met het bedrag van de rekening-courant) verschuldigd …

Lees meer
De architect als aannemer/bouwpromotor

1. Een van de kerntaken van het beroep van architect betreft de onafhankelijkheid. Vermits architecten instaan voor het algemeen belang en …

Lees meer
Aansprakelijkheidstermijnen in het bouw- en aannemingsrecht

Bouwen zonder problemen is bijna een utopie. Het is daarom van groot belang om als bouwheer uw rechten te kennen …

Lees meer
Hyperlinks en auteursrecht: opletten geblazen

1. Op internet circuleren zeer veel beeld- en videomateriaal.Het is niet altijd duidelijk of dit beeld- en videomateriaal rechtmatig, rekening …

Lees meer