4f38dc7494f129a17e8cd67d64cc6ec3
DRPP
Small but without limits

algemene voorwaarden online diensten

Artikel 1:

Bij on line consultatie, volgt in eerste instantie een antwoord wat mogelijk is, en wordt hierop de kostprijs of minstens het tarief voor de prestatie medegedeeld.

Bij dringende behandeling wordt onmiddellijk een betaling gevraagd van een voorschot van € 150. U ontvangt een (minstens) richtinggevend antwoord binnen de 48 uur na ontvangst van de betaling ( in de veronderstelling dat alle nuttige stukken mee opgestuurd worden ). U gelieve dus wel alle dienstige documenten te uploaden ( of te versturen via mail of post ), daar een waardevol antwoord er afhankelijk van is. 

Er wordt in het algemeen ten zeerste aangeraden zo veel mogelijk informatie en stukken, liefst chronologisch geordend, op voorhand over te maken via mail of post.

Bij het starten van een procedure, onderhandelingen of elk ander lopend proces is het zeer moeilijk om de kostprijs van de totale  dienstverlening op voorhand te begroten, daar de omvang ervan ook bepaald wordt door derden. 

Wel kan een dossier (zeer) grondig of (zeer) kernachtig behandeld worden naar de wens van de client (op voorhand af te spreken), en kunnen budget afspraken gemaakt worden.

Artikel 2:

Na een advies kunt U beslissen of U al dan niet verder wenst te handelen en wij U dus vertegenwoordigen. U valt dan terug onder de gewone algemene en financiële voorwaarden voor ondernemingen of particulieren.

Artikel 3:

Bij begeleiding handelen we op de achtergrond. U treedt op en heeft de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijk resultaat. Onze tussenkomsten beperken zich tot de bijstand voor de juridische onderdelen, de procedure, de vorm, de rechtsgronden, de suggesties voor de bewijsstukken.