DRPP
Klein maar zonder grenzen

ONZE CASES

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld.

Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld.

Contacteer ons

Filteren:

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht

Overmacht algemeen:1. Overmacht is een plotse onvoorzienbare gebeurtenis, volledig onafhankelijk van de wil van de partij die zich erop beroept, …

Lees meer

Wet betalingsachterstand handelstransacties vs. Nieuwe insolventierecht

Het insolventierecht werd grondig hervormd door de wet van 11.08.2017 (in werking getreden op 01.05.2018). Eén van de markantste hernieuwingen betreft …

Lees meer

Verjaring en fiscale schulden

Verjaringstermijnen van fiscale schulden: een dagvaarding in faling schorst, noch stuit de verjaringstermijn van 5 jaar. De invordering van directe belastingen …

Lees meer

Wat kost een procedure

Advocaat kosten:1. In de eerste plaats betaalt u uiteraard de kosten van uw eigen advocaat.Deze factuur zal enerzijds bestaan uit …

Lees meer

Het belang van tijdig factureren

Aannemers en zelfstandige dienstverleners in het algemeen zijn voornamelijk bedreven in het uitvoeren van hun dagdagelijkse taken ten behoeve van …

Lees meer

Fiscale regularisatie

1. Op 1 augustus 2016 was de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale regularisatie en sociale regularisatie …

Lees meer