4f38dc7494f129a17e8cd67d64cc6ec3
DRPP
Klein maar zonder grenzen

Online behandeling

U kan geheel vrijblijvend uw probleem toelichten, of U advies, bijstand of vertegenwoordiging wenst. Een eerste oriënterend antwoord wordt U bezorgd met een inschatting van de kosten. Bovendien kunnen wij in dringende gevallen, mits voorafgaande betaling van € 150, een eerste grondig advies binnen 48 uur bezorgen. 

Wat verwacht je van ons?

Het is mogelijk dat er een probleem optreedt (werkgerelateerd, gezinsgerelateerd, concurrentie), maar het lijkt niet de moeite om een ​​‘rechtszaak’ te starten. Het probleem is altijd aanwezig, maar er zijn andere prioriteiten. Op dat ogenblik kunnen we U een richtinggevend advies geven, met weergave van uw
mogelijkheden of wijzen op mogelijke gevaren ( verjaring, verval van rechten).
Een advies kan aan de oppervlakte blijven, waarbij we dan wijzen op de essentiële zaken.
Een advies kan ook grondig zijn. Recht heeft verschillende lagen en invalshoeken.
Duidt aan wat U wenst.

Wij vertegenwoordigen U dan met kennis en inzet voor de Rechtbank, bij de notaris, op
expertises, bij algemene vergaderingen, etc…

Als de inzet beperkt is, of het geschil principieel is, zodat onze volledige tussenkomst als
advocaat dan te duur dreigt te worden, kunnen we U begeleiden.
We beperken onze interventies tot het uiterst nodige.
We staan U op afstand bij voor de acties die U zelf kunt stellen.

Waar streef je naar, wat zou een goed resultaat zijn?

Uw informatie

Bedrijfsgegevens

Maatschappelijke zetel