4f38dc7494f129a17e8cd67d64cc6ec3
DRPP
Small but without limits

Onze cases

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld.

Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld. Ze worden ingebed in informatie met algemene rechtspraak.

Contacteer ons

Filter op:

Patiëntenrechten art.8 geïnformeerde toestemming

Artikel 8, §1 Wet Patiëntenrechten bepaalt dat de patiënt het recht heeft om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen …

Informatieverzuim - Bewijslast

3. Bij een gebrek aan afdoende voorlichting kan de arts aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade, …

Wet Breyne

Toepassingsgebied

Als bouwer van een woning of koper van een te bouwen woning zal u in een aantal gevallen een …

Fiscale regularisatie

1. Op 1 augustus 2016 was de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale regularisatie en sociale regularisatie …

De Intrest Rate Swaps en de lage intresten

Redelijk veel banken hebben dit product destijds aangeraden om zogezegd te beschermen tegen de stijging van de variabele rente. Vaak …

Actiemogelijkheden bij gebrekkige uitvoering van overeenkomsten

Indien in de overeenkomst geen uitdrukkelijk beding werd opgenomen (in regel zal dit niet het geval zijn) die een aantal …

Huur van een handelsfonds

U heeft als huurder of verhuurder een handelshuurovereenkomst gesloten met een eigenaar van een pand/verhuurder of huurder, met als doel …