4f38dc7494f129a17e8cd67d64cc6ec3
DRPP
Small but without limits

Bestelling

Het is mogelijk om contracten te downloaden mits enige vergoeding. De contracten zijn zelf opgemaakt, gegroeid vanuit ervaring, en op basis van andere modellen.
Het verzamelen en afwerken ervan is momenteel nog in de opbouwfase, zodat voorlopig maar een beperkt aantal ter beschikking staan, en de betaalmodule dient verder uitgewerkt te worden. U kunt evenwel elk type van juridische overeenkomst aanvragen. Ook algemene voorwaarden voor een overeenkomst of factuurvoorwaarden. In handel zijn ze zeer belangrijk en kennis van hun exacte werking brengt U een grote stap verder.

Contacteer ons
Titel Beschrijving Prijs
Aannemingscontract

Dit betreft een contract tussen een opdrachtgever van aannemingswerken en de aannemer.

€25,00 Meer informatie
Overeenkomst overdracht van aandelen in een BVBA

Dit betreft een basisovereenkomst tot overdracht van aandelen in een BVBA met de meest gangbare …

€50,00 Meer informatie
Akte van borgstelling

Dit is een basisovereenkomst inzake borgstelling die kan gehanteerd worden bij andere overeenkomsten. Voor een overeenkomst op maat gelieve contact …

€50,00 Meer informatie
Handelsagentuurovereenkomst

Dit betreft een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, de principaal, zonder dat hij onder …

€75,00 Meer informatie
Samenlevingscontract (eigen/gezamenlijk onroerend goed)

Dit betreft een overeenkomst tussen partijen om voor onbepaalde duur samen te wonen en een gemeenschappelijke huishouding te voeren.

€80,00 Meer informatie