hero
DRPP
Klein maar zonder grenzen

ORDER

Het is mogelijk om contracten te downloaden mits enige vergoeding. De contracten zijn zelf opgemaakt, gegroeid vanuit ervaring, en op basis van andere modellen.
Het verzamelen en afwerken ervan is momenteel nog in de opbouwfase, zodat voorlopig maar een beperkt aantal ter beschikking staan, en de betaalmodule dient verder uitgewerkt te worden. U kunt evenwel elk type van juridische overeenkomst aanvragen. Ook algemene voorwaarden voor een overeenkomst of factuurvoorwaarden. In handel zijn ze zeer belangrijk en kennis van hun exacte werking brengt U een grote stap verder.

Contacteer ons
Titel Beschrijving Prijs
Aannemingscontract

Dit betreft een contract tussen een opdrachtgever van aannemingswerken en de aannemer.

€25,00 Meer informatie
Overeenkomst overdracht van aandelen in een BVBA

Dit betreft een basisovereenkomst tot overdracht van aandelen in een BVBA met de meest gangbare bepalingen. Belangrijk bij dergelijke overeenkomsten …

€50,00 Meer informatie
Akte van borgstelling

Dit is een basisovereenkomst inzake borgstelling die kan gehanteerd worden bij andere overeenkomsten. Voor een overeenkomst op maat gelieve contact …

€50,00 Meer informatie
Overeenkomst overdracht handelsfonds

Deze overeenkomst kan gehanteerd worden voor de overdracht van een handelsfonds. Het is vooral van belang het voorwerp van de …

€90,00 Meer informatie
Algemene voorwaarden Consument aanneming van werken

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van de onderneming.

€75,00 Meer informatie