hero
DRPP
Klein maar zonder grenzen

Algemene voorwaarden

Artikel één:

Behoudens in geval van een specifieke overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing in de relatie tussen de cliënt en de advocaat. Zij gelden uitsluitend voor de dossiers van advocatenkantoor De Rouck& Partners (DRPP), onder het beheer van advocaat Roland De Rouck.

Artikel twee:

Het beroep van advocaat is onderworpen aan regels van deontologie, die tot doel hebben het vertrouwen van de cliënt ten opzichte van zijn advocaat te verzekeren ( zoals beroepsgeheim, beheer van ontvangen gelden), en anderzijds ook de mogelijkheid te verschaffen op verzekerde wijze onderhandelingen te kunnen voeren.

Daarom zijn de brieven gewisseld tussen advocaten steeds vertrouwelijk (behoudens strikte uitzonderingen). De cliënt verbindt zich tevens ertoe om dit vertrouwelijk karakter te respecteren.

De advocaat kan zich laten vervangen voor een onderdeel van de te leveren prestaties door een medewerker van het kantoor, zowel intern als extern. Deze vervanging betreft uitsluitend

uitvoerende of voorbereidende onderdelen van de opdracht.

De verantwoordelijkheid van de advocaat wordt beperkt tot het verzekerd bedrag volgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betroffen balie.(in de eerste plaats de balie van Dendermonde).

Artikel drie:

Het is steeds nuttig na te gaan of U niet kunt terugvallen op één of andere rechtsbijstandsverzekering, die in vele basisverzekeringen begrepen kunnen zijn ( zoals automobiel- of burgerlijke aansprakelijkheid (familiale)).

Artikel vier:

De artikelen die hier gepubliceerd zijn streven ernaar zo juist mogelijk te zijn, maar zijn opgemaakt op een bepaalde datum, en kunnen niet leiden tot enige verantwoordelijkheid noch van de schrijver noch van het kantoor.