hero
DRPP
Klein maar zonder grenzen

Onze cases

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld. Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld.

Contacteer ons

Filter op:

Wet Breyne

Toepassingsgebied

Als bouwer van een woning of koper van een te bouwen woning zal u in een aantal gevallen een …

Fiscale regularisatie

1. Op 1 augustus 2016 was de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale regularisatie en sociale regularisatie …

De Intrest Rate Swaps en de lage intresten

Redelijk veel banken hebben dit product destijds aangeraden om zogezegd te beschermen tegen de stijging van de variabele rente. Vaak …

Actiemogelijkheden bij gebrekkige uitvoering van overeenkomsten

Indien in de overeenkomst geen uitdrukkelijk beding werd opgenomen (in regel zal dit niet het geval zijn) die een aantal …

Huur van een handelsfonds

U heeft als huurder of verhuurder een handelshuurovereenkomst gesloten met een eigenaar van een pand/verhuurder of huurder, met als doel …

Rechten van de aandeelhouder

Probleemstelling: Ik ben aandeelhouder in een vennootschap en meen dat er één en ander schort binnen de vennootschap. Ik kaart …