DRPP
Klein maar zonder grenzen

ONZE CASES

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld.

Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld.

Contacteer ons

Filteren:

Verkoop onroerend goed en erfdienstbaarheden

Het is niet ongebruikelijk dat een verkoper van een onroerend goed bij de verkoop erfdienstbaarheden wil vestigen lastens het verkochte …

Lees meer

Verjaring en fiscale schulden

Verjaringstermijnen van fiscale schulden: een dagvaarding in faling schorst, noch stuit de verjaringstermijn van 5 jaar. De invordering van directe belastingen …

Lees meer

Wat kost een procedure

Advocaat kosten:1. In de eerste plaats betaalt u uiteraard de kosten van uw eigen advocaat.Deze factuur zal enerzijds bestaan uit …

Lees meer

Fiscale regularisatie

1. Op 1 augustus 2016 was de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale regularisatie en sociale regularisatie …

Lees meer

Medische ingreep met negatieve gevolgen

1. De miskenning van de informatieverplichting vormt een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm, zijnde een fout op basis waarvan de …

Lees meer

Fouten in jaarrekening en fiscus

Een debet rekening-courant impliceert in principe dat een zaakvoerder een bepaalde geldsom (overeenstemmend met het bedrag van de rekening-courant) verschuldigd …

Lees meer