DRPP
Klein maar zonder grenzen

ONZE CASES

Binnen ons kantoor kan u een bijzondere expertise vinden gebaseerd op meer dan 60 jaar praktijkervaring. Onze lokale databank bevat een enorm geheel aan rechtspraak, dat in ons kantoor bijkomend gevoed wordt door meer dan 20 juridische tijdschriften. Enkele gevallen hieruit worden voorgesteld.

Ze worden hierna ingedeeld in functie van twee werelden, deze van ons prive-leven, en dat van onze zakenwereld.

Contacteer ons

Filteren:

Lastgeving

Probleemstelling: Mijn broer/zus verkeert in de onmogelijkheid om het beheer van zijn/haar vermogen zelf waar te nemen en vraagt aan …

Lees meer

Patiëntenrechten

Artikel 8, §1 Wet Patiëntenrechten bepaalt dat de patiënt het recht heeft om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen …

Lees meer

Over zonevreemde woningen

1. Tot nader orde worden Vlamingen nog steeds geboren met een baksteen in de maag. Heel wat eigenaars kopen een …

Lees meer