DRPP
Klein maar zonder grenzen

VOORKEURSMATERIES

Doordat ons recht in een steeds meer complexe samenleving exponentieel groeit, is het ook steeds meer nodig keuzes te maken om een optimale dienstverlening (op snelle wijze) te kunnen blijven verlenen. Te veel specialisatie leidt echter ook tot een tunnelvisie, omdat het geheel vergeten of niet begrepen wordt.

We blijven dus die algemene basis koesteren en onderhouden, maar willen ons tevens profileren. Meer diepgaande kennis in bepaalde materies/ aangelegenheden, om onderscheiding en hogere kwaliteit te kunnen bieden. Ook binnen deze materies zijn er gradaties.

Erfrecht en goederenrecht
Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
Aanneming-Bouwrecht
Handels- en economisch recht
Vennootschappen
Familierecht en consumenten
Publiek en administratief recht
Fiscaal recht
Strafrecht
Sociaal recht
Intellectuele rechten en ICT
Gezondheidsrecht